Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
28923 22.12.2016 tööde teostamise
aruanne
Kunstihoone fassaadiskulptuuride konserveerimise ja fassaadile tagasi paigaldamise aruanne. Restitutor OÜ. Tallinn 2016. TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor
28577 09.11.2016 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Skulptuuride pesuvahendiga survepesu. Skulptuuride alusplaatidest betoonisegu eemaldamine. Värvi ja betoonilaikude kombineeritud eemaldamine. Skulptuuride patineerimine. Platvormidele uute plekkkatete valmistamine ja patineerimine. Skulptuuride fassaadile tagasi paigaldamine. TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor
24090 07.01.2015 ekspertiisid Tallinna Kunstihoone fassaadil paiknevate J.Raudsepa dekoratiivskulptuuride seisundi eksperdihinnang ja -ettepanekud hooldamiseks. Restaureerija Jaan Märss FIE, 2014. TKVA peaspetsialist, Viive Leitsar