Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36300 01.11.2019 tööde teostamise
aruanne
Konserveerimistööde aruanne
WD: 5.1-17.8/42
Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
29793 26.04.2017 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Konserveerimistööde tegevuskava Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo