Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34349 17.01.2019 projekti
kooskõlastus,
muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused fassaadide restaureerimiseks ja hoovi heakorrastamiseks. Välisviimistluse ja piirdeaia põhiprojekt. Koostanud Elo Sova, Vana Tallinn OÜ, Tallinn 2018. Töö nr VT-18018 TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor
7535 08.08.2007 detailplaneering Tartu mnt läbimurde aluse maa detailplaneeringu eskiis Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
326 30.12.2002 muinsuskaitse
eritingimused
Tartu mnt. 16a eritingimused detailplaneeringu muudatuseks. Ajal. L.Künnapu. Kooskõlastan (kaust TKVA-s). Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss