Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35266 05.06.2019 tööde teostamise
aruanne
Oleviste laualühtrite restaureerimise aruanded. Koostanud Vilja Vissel. Tallinn, 2019 (3 aruannet). TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor
34547 20.02.2019 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Laualühter kolme tulega, 20. saj. (raudsepis). Konserveerimistööde tegevuskava. Koostanud Viljar Vissel. SA EVM KD Kanut. Tallinn, 2019 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik