Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36427 19.11.2019 projekti
kooskõlastus
EELK Taagepera Jaani Koguduse kirikusse soojuspumba paigaldamine
Tellija: EELK Taagepera Jaani Kogudus
Projekti koostas: Hensan Vent OÜ, Silver Sarapuu, vastutav spetsialist: Tarmo Põderson
Kooskõlastatud kokkuleppel EAO pühakodade nõunik Sille Sombri ja ehituspärandi nõunik Merle Kinks
Valgamaa nõunik, Margis Sein
9969 29.08.2008 projekti
kooskõlastus
Taagepera kirik
Torni välisviimistluse põhiprojekt reg.nr.23077
Koostas: Illar Kannelmäe Rändmeister OÜ
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
6182 08.02.2007 projekti
kooskõlastus
Taagepera Jaani kiriku torni ja pikihoone katuse remondi põhiprojekt (reg.nr.23077)
Tellija: MTÜ EELK Taagepera Jaani Kogudus
Koostas: Virgo Eiche OÜ Wunibald Ehitus
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
5404 03.10.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Taagepera kirik, arhitektuurimälestis reg.nr.23077
Muinsuskaitse eritingimused kirikuhoone fassaadi remondiks-restaureerimiseks ja katusekatte vahetamiseks
Tellija:EELK Taagepera Jaani Kogudus
Koostas:Kaja Onton, VS 87/2003-P EP00237FIE-0001
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris