Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39542 21.01.2021 tööde teostamise
aruanne
Helme linnuse varemete konserveerimistööde Muinsuskaitseline aruanne Töö nr. 0401201.
Tellija: Tõrva Vallavalitsus
Koostaja: OÜ Maakivist, Hardi-Sander Luik
Kooskõlastatud kokkuleppel: EAO restaureerimisnõunik Dan Lukas
Valgamaa nõunik, Margis Sein
39111 01.12.2020 tööde teostamise
aruanne
Helme linnuse varemete (ehitismälestis 23078) varisemisohtlike müüriosade ajutise avariitoestamise ning välismüüri lääneküljel 2 silla ja puruteede rajamise 2014 teostatud tööde ARUANNE
Tellija: Helme Vallavalitsus
Koostaja: Liivimaa Lossid OÜ; T. Erilt
Kooskõlastatud kokkuleppel: EAO restaureerimisnõunik Dan Lukas
Valgamaa nõunik, Margis Sein
37245 30.03.2020 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Helme linnuse varemete (ehitismälestis nr 23078) lääneseina väliskülje ja pealispinna avariitööde 4. järgu aruanne.
Omanik: Tõrva Vallavalitsus
Koostaja: Liivimaa LOssid OÜ, vastutav spetsialist T. Erilt
Kooskõlastatud kokkuleppel: restaureerimisnõunik Dan Lukas
Valgamaa nõunik, Margis Sein
30333 29.06.2017 projekti
kooskõlastus
Helme aleviku kergliiklustee valgustuse projekt Töö nr 16-02AL KLT Koostas Rändur Projekt OÜ, Andres Rändur Tellija Helme Vallavalitsus Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peaspetsialist Merle Kinksi ja JVO juhataja asetäitja Reelika Niiduga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
30332 29.06.2017 projekti
kooskõlastus
Helme aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimine. Töö nr 16-02AL Koostas Rändur Projekt OÜ, Andres Rändur Tellija Helme Vallavalitsus Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peaspetsialist Merle Kinksi ja JVO juhataja asetäitja Reelika Niiduga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
29919 15.05.2017 hooldusjuhend,
tegevuskava
Helme linnuse varemete ( ehitismälestis reg nr 23078 ) lääneseina väliskülje avariitööde 2017
Tegevuskava
Tellija: Helme Vallavalitsus
Koostas: Liivimaa Lossid OÜ
Vastutav spetsialist: ehitusinsener Toivo Erilt
Kooskõlastatud kokkuleppel: Merle Kinks ja Reelika Niit
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
4786 20.06.2006 uurimistööde
programm
Helme ordulinnusel 2006. a toimuvate arheoloogiliste uuringute programm Allveearheoloogia nõunik, Maili Roio
4049 07.02.2006 projekti
kooskõlastus
HELME LINNUSE VAREMED (reg.nr.23078)
Helme linnuse varemete tehnilise olukorra uuringud ja varemete I etapi kindlustamise ja konserveerimise põhiprojekt
Tellija: Helme Vallavalitsus
Koostas: H. Uuetalu
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
1442 27.05.2004 kooskõlastus HELME ORDULOSSI VAREMETE VALGUSTUSE ELEKTRIPROJEKT (reg.nr.23078)
Töö tellija:HELME VALLAVALITSUS
Töö koostas:PROJEKTEERIMISBÜROO RÄNDUR PROJEKT
Töö nr.04-EL,Litsents RETTER EL 10063467-001,T.J.I.-ELEKTRITÖÖD
Tõend nr.02-132,Tõrva,68604 Ehitaja tn.3
Projekteerija:A.Rändur
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris