Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34668 18.03.2019 haljastusprojekti
kooskõlastus
Valga maakond, Tõrva vald, Helme alevik, Helme pansionaadi õueala (kinnistud Kooli tn 10 ja 12) rajamise põhiprojekt
Tellija: Helme Hoolekandekeskus OÜ
Projekteerija: Häätare OÜ, Juhan Lüüs. Vastutav spetsialist Helen Tammsalu
Kooskõlastatud kokkuleppel: Lääne-Virumaa nõunik - maastikuarhitekt Raili Uustalu
Valgamaa nõunik, Margis Sein
33838 07.11.2018 KOV ehitusluba Kooli tn 3 hoone rekonstrueerimine. Kooli tn 3, Helme, Tõrva vald. Eelprojekt.
Tellija: Riho Viitak
Koostaja: OÜ K ja M projektbüroo.
Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peaspetsialist Merle Kinks ja JVO juhataja asetäitja Reelika Niit.
Valgamaa nõunik, Margis Sein
30332 29.06.2017 projekti
kooskõlastus
Helme aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimine. Töö nr 16-02AL Koostas Rändur Projekt OÜ, Andres Rändur Tellija Helme Vallavalitsus Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peaspetsialist Merle Kinksi ja JVO juhataja asetäitja Reelika Niiduga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
24467 03.03.2015 projekti
kooskõlastus
Valga maakond, Helme vald, Helme alevik
Kooli tn 2 asuva ühiselamu
Lammutusprojekt
Ehitismälestis Helme mõisa peahoone reg nr 23080 kaitsevöönd
Tähis 12097
Tellija: Helme Vallavalitsus
Koostas: Tiiu Loorman, Rein Loorman; OÜ K&M Projektbüroo
Kooskõlastus kokkuleppel: Merle Kinks, Reelika Niit ja Ilona Merzin
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
18427 09.07.2012 projekti
kooskõlastus
Helme hooldekodu rekonstrueerimise eelprojekt. Helme mõisa peahoone, reg.nr.23080 kaitsevööndis Koostas Helgi Riigov, Kennart Juht Tellija Helme Hoolekandekeskus OÜ Võru, juuni 2012 Kooskõlastatud kokkuleppel RAO juhataja asetäitja Ilme Mäesalu ja peainspektor Merle Kinksiga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
13658 24.05.2010 projekti
kooskõlastus
Helme mõisa peahoone, reg.nr.23080
Mõisa peahoone restaureerimis- ja remonttööd hoonesse klaverimuuseumi projekteerimine
Põhiprojekt
Arhitektuurne osa
Töö nr. P-09/026 Köide V
Tellija: Eesti Rahvuslik Klaverimuuseum
Koostas: K. Tomberg-Tohter RTG Arhitektid OÜ
KKK 20.04.2010 Prot. nr. 177
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
13657 24.05.2010 uuringute aruanne Helme mõisa peahoone, 23080
Uuringute aruanne
Töö nr. P-09/026 Köide III
Tellija: Eesti Rahvuslik Klaverimuuseum
Koostas: K. Tomberg-Tohter RTG Arhitektid OÜ
KKK 23.03.2010 Prot.nr. 175
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
12996 03.02.2010 uurimistööde
programm
Helme mõisa peahoone, reg.nr.23080
Uuringute programm
Töö nr. P -09/026 Köide II
Tellija: Eesti Rahvuslik Klaverimuuseum
Koostas: K. Tomberg -Tohter RTGArhitektid OÜ
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
12791 21.12.2009 muinsuskaitse
eritingimused
Helme mõisa peahoone, reg.nr.23080
Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks ja remondiks
Töö nr. 2009-057
Tellija: AS RTG Projektbüroo
Koostas: M. Nõmmemaa ARC Projekt OÜ
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris