Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37971 30.06.2020 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Barclay de Tolly Jõgeveste mausoleumi (ehitismälestis nr 23088) 2020 ventilatsiooni- ja remonttööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne.
Tellija: MTÜ Barclay de Tolly Sõprade Klubi
Koostaja: Liivimaa Lossid OÜ. T. Erilt
Kooskõlastatud kokkuleppel: EAO ehituspärandi nõunik Merle Kinks
Valgamaa nõunik, Margis Sein
37800 02.06.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Tegevuskava Barclay de Tolly mausoleumi siseruumi remondiks ja niiskusprobleemi lahendamiseks.
Koostaja: Mulgi Ehitus OÜ, R. Kessler
Kooskõlastatud kokkuleppel: EAO ajaloomälestiste nõunik Ilme Mäesalu
Valgamaa nõunik, Margis Sein
33101 23.07.2018 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
BARCLAY de TOLLY MAUSOLEUMI (ehitismälestis nr 23088) fassaadide ja katuse avariitööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne.
Koostas: Liivimaa lossid OÜ, Toivo Erilt
Tellis: Tõrva Vallavalitsus.
Kooskõlastatud kokkuleppel Merle Kinks, Reelika Niit, Ilme Mäesalu, Peeter Nork
Valgamaa nõunik, Margis Sein
22042 14.02.2014 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Tegevuskava Barclay de Tolly mausoleumi siseruumide valitseva niiskusprobleemide likvideerimise kohta
Ehitismälestis reg nr 23088
Töö nr 3.8/41-13
Valga maakond Helme vald Jõgeveste küla
Tellija: Helme Vallavalitsus
SA Valgamaa Arenguagentuur Est-Lat-Rus programmi projekti "Via Hanseatica" raames
Projekteerija: Virgo Eiche Edepol OÜ
Kooskõlastus: KKK pr 268 04.02.2014
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris