Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36138 10.10.2019 uuringu tegevuskava Valk, Heiki. Uuringud Helme kirikaias valguskaabli panekul. Õpetatud Eesti Selts. 08.10.2019 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
35978 20.09.2019 projekti
kooskõlastus
ELA121 Viljandimaa ja Valgamaa, Karksi-Nuia-Taagepera-Kirikuküla valguskaabel mikrotorustikus. Tööprojekt Töö nr 2054P 2014-2020.11.01.18-0043. Koostas Kirjanurk OÜ, Mihkel Aavik Tellija Eesti Lairiba Arenduse SA Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokoll nr 185, 05.09.2019: Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
35582 21.07.2019 uuringu tegevuskava Valk, Heiki. Uuringud Helme kirikaias. Uuringukava. MTÜ Õpetatud Eesti Selts. 21.07.2019 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
23488 25.09.2014 tööprojekti
kooskõlastus
EST-SIDE -4 Tõrva-Helme-Hummuli-Puka-Õru fiiberoptilise sidevõrgu tööprojekt
Töö nr 14108P
Tellija: Eesti Andmesidevõrk MTÜ
Töövõtja: Empower AS
Projekteerija: Indrek Lillemäe, vanemprojekteerija Empower AS, tel 5112563
Kooskõlastatud kokkuleppel: Reelika Niit
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
14424 04.10.2010 kooskõlastus Helme-Patküla 15 (24) kV maakaabel Elektripaigaldis. Tellija OÜ Graanul Energia.
Elektrikaabli paigaldus Helme alajaamast Patkülani, Trass läbib Helme kirikuvaremete kaitsevööndit.
Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor, Martti Veldi