Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35978 20.09.2019 projekti
kooskõlastus
ELA121 Viljandimaa ja Valgamaa, Karksi-Nuia-Taagepera-Kirikuküla valguskaabel mikrotorustikus. Tööprojekt Töö nr 2054P 2014-2020.11.01.18-0043. Koostas Kirjanurk OÜ, Mihkel Aavik Tellija Eesti Lairiba Arenduse SA Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokoll nr 185, 05.09.2019: Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
34328 15.01.2019 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Valgamaa Taagepera mõisa koolimaja (ehitismälestis 23108) 2017 avariitööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne.
Tellija: Angela Ehatäht Teeserva talu Taagepera küla Helme vald 68502 Valgamaa
Töövõtja: Liivimaa Lossid OÜ (reg nr 12446497, tegevusluba E756/2013), Kärberi 39-19, 13919 Tallinn. Vastutav isik: Toivo Erilt
Kooskõlastatud kokkuleppel JVO juhataja Peeter Nork
Valgamaa nõunik, Margis Sein
29921 15.05.2017 hooldusjuhend,
tegevuskava
Taagepera mõisa koolimaja (ehitismälestis reg nr 23108 ) katuse avariitööde 2017
Tegevuskava
Tellija: Angela Ehatäht
Koostas: Liivimaa Lossid OÜ
Vastutav spetsialist: Toivo Erilt
Kooskõlastatud kokkuleppel: Merle Kinks ja Reelika Niit
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
26436 29.12.2015 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused elamu konserveerimis- ja restaureerimistöödeks
Taagepera mõisa koolimaja ( mälestis reg nr 23108 )
Omanik/valdaja: Laine Ehatäht
Tellija: Muinsuskaitseamet
Koostas: Mart Siilivask Muinsuskaitseameti nõunik
KKK protokoll nr 313, 17.11.2015
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris