Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
24573 18.03.2015 projekti
kooskõlastus
Taagepera Järvekalda puhkekoha põhiprojekt
Kinnismälestis Taagepera mõisa vesiveski reg nr 23110 kaitsevöönd
Töö nr 2015 -10
Tellija: Valgamaa Arenguagentuur
Projekteerija: Juhan Lüüs, vastutav spetsialist Agu Lüüs, Häätare OÜ
Kooskõlastatud kokkuleppel: Merle Kinks, Reelika Niit ja Ilona Merzin
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
19305 28.11.2012 kooskõlastus Taagepera järve saneerimine
Eelprojekt
Ehitismälestis Taagepera mõisa vesiveski, reg nr 23110
Töö nr: IB25/2012
Tellija: MTÜ Taagepera arendus
Koostaja: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ
Projekteerija: Risto Tihane
Juhataja: Urmas Nugin
KKK 13.11.12 kinnitatud protokoll nr 239, Karin Kukk ja Ilme Mäesalu
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
9461 05.06.2008 projekti
kooskõlastus
Vesiveski remondi projekt, reg. nr 23110
Põhiprojekt ( Arhitektuurne osa, sisekujunduse osa, konstruktiivne osa)
Töö nr. P-05148 Köide III
Tellija: OÜ Taagepera Loss
Koostas: K. Tomberg
Veevarustus ja kanalisatsioon - Põhiprojekt
Tellija: OÜ Inrestauraator Projekt Töö nr.8-2006-55/2
Koostas:H.Hanni OÜ Energia ja Loodus
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
4135 28.02.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Taagepera mõisa vesiveski eritingimused. A. Kann Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali