Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38702 11.10.2020 uuringu tegevuskava Valk, Heiki. Arheoloogiline jälgimine Karula kiriku varemetes 2020. Uuringukava. Õpetatud Eesti Selts. 09.10.2020 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
33917 13.11.2018 hooldusjuhend,
tegevuskava
Valgamaa Karula kiriku varemete (ehitismälestis 23144) avariitööde 2019 toetuse taotlemise põhjendus ja tegevuskava.
Koostaja Liivimaa Lossid OÜ, vastutav spetsialist Toivo Erilt
Kooskõlastatud kokkuleppel JVO juhataja Peeter Nork ja RAO peaspetsialist Merle Kinks.
Valgamaa nõunik, Margis Sein
9690 04.07.2008 kooskõlastus Karula kiriku varemed, reg.nr.23144
Ülevaatusakt
Töö nr. 08-10
Tellija: Muinsuskaitseamet
Koostas: Ain Pihl, Rändmeister OÜ
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris