Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
41678 projekti
kooskõlastus
  AS Emajõe Veevärk 01.10.2021
35116 projekti
kooskõlastus
  Conx PM OÜ 17.05.2019
34857 hooldusjuhend,
tegevuskava
  Hüüp OÜ 11.04.2019
30064 detailplaneering   FE Arhitektid OÜ 30.05.2017
29002 muinsuskaitse
eritingimused
  Liivimaa Lossid OÜ 06.01.2017
25515 projekti
kooskõlastus
  MTR Halduse OÜ 04.08.2015
24348 projekti
kooskõlastus
  Projekt O2 OÜ 12.02.2015
21212 projekti
kooskõlastus
  OÜ KESKKONNAPROJEKT 23.09.2013
15451 projekti
kooskõlastus
  MOVEK GRUPP OÜ 12.04.2011
13750 detailplaneering   OÜ MELOTRIX GRUPP 03.06.2010