Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
32333 09.04.2018 projekti
kooskõlastus
Hellenurme vesiveski silla remont ja väliala juurdeehitised. Trepi ja piirde muudatusprojekt
Koostaja: Ökodisko OÜ
Tellija: Mae Juske
Töö nr: EP-16.68
Tartu 2018
Kooskõlastatud Peaspetsialist Merle Kinksi, Järelevalve osakonna juhataja asetäitja Reelika Niidu ja Järelevalve osakonna juhataja Peeter Norgi nõusolekul.
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
31557 07.12.2017 projekti
kooskõlastus
Hellenurme küla jalg- ja jalgrattatee ning tänavavalgustuse põhiprojekt
Jalg- ja jalgrattatee paikneb ehitismälestiste kaitsevööndis ( Hellenurme mõisa kuur-kelder reg nr 23157, Hellenurme mõisa saeveski reg nr 23156, Hellenurme mõisa vesiveski reg nr 23155, Hellenurme mõisa moonakatemaja reg nr 23154 )
Tellija: Palupera Vallavalitsus
Projektijuht /projekteerija: Tea Tõnts INFRAGATE Eesti AS
Kooskõlastatud kokkuleppel: Merle Kinks ja Reelika Niit ning arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni e- koosoleku pr nr 131, 15.11.2017.
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
29393 01.03.2017 projekti
kooskõlastus
Hellenurme vesiveski silla remont ja väliala juurdeehitised
Eelprojekt
Ehitismälestiste reg nr 23155, 23156, 23157 kaitsevööndis
Töö nr: EP-16.68
Tellija: Mae Juske MTÜ Hellenurme Veskimuuseum
Projekteerijad: Virgo Eiche Edepol OÜ; Kersten Piir Ökodisko OÜ
Kooskõlastatud kokkuleppel: Triin Talk ja Reelika Niit.
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
21212 23.09.2013 projekti
kooskõlastus
Hellenurme küla reoveekanalisatsioonitorustiku projekt Tööprojekt. Kultuurimälestise kaitsevöönd, Hellenurme mõisa peahoone, reg. nr. 23147 Ehitismälestised, reg. nr. 23148, 23150, 23151, 23154, 23155, 23156, 23157 Koostas Keskkonnaprojekt OÜ, Revo Dobozi, Ott Ojaperv Tellija Palupera Vallavalisus Tartu, september 2013 Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peainspektor Ilona Merzini ja LEJVO juhataja Reelika Niiduga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi