Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35849 03.09.2019 projekti
kooskõlastus
Aakre küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd
Koostaja: Schöttli Keskkonnatehnika AS
Tellija: AS Emajõe Veevärk
Töö nr: S-19-12
Versioon: VS1
Tallinn 2019
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
35116 17.05.2019 projekti
kooskõlastus
EST-SIDE 13 (Elva-Palupera-Rõngu-(Rannu-(Kirepi))-PukaKuigatsi), Põhiprojekt.
Projekti on sisse viidud Arheo KKK protokollis nr 174 (30.04.2019) ette nähtud muudatused, kaabli kulgemine Rõngu kirikuaias on muudetud kirikuaia kalmistukohti säästvamaks.
Arheoloogianõunik, Anu Lillak
16064 20.07.2011 projekti
kooskõlastus
Valga maakonnas, Puka vallas asuva Aakre mõisa viinavabriku talastiku remondi ja katuse katte vahetuse põhiprojekt
Arhitektuurimälestis, reg. nr. 23173
Töö nr. E-016-11
Tellija: Silver Laks
Koostas: J. Saarna, A. Roht OÜ Marksi Maja
KKK protokoll nr. 205 14.06.2011 Merle Kinks
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
15089 03.02.2011 muinsuskaitse
eritingimused
Aakre viinavabriku muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks ja remondiks
Arhitektuurimälestis Aakre mõisa viinavabrik, reg nr 23173
Aakre küla, Puka vald, Valga maakond
Töö nr 01-2011
Tellija: Silver Laks
Koostas: Fie Reet Org
KKK protokoll nr 195, 25.01.2011, Merle Kinks
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris