Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35116 17.05.2019 projekti
kooskõlastus
EST-SIDE 13 (Elva-Palupera-Rõngu-(Rannu-(Kirepi))-PukaKuigatsi), Põhiprojekt.
Projekti on sisse viidud Arheo KKK protokollis nr 174 (30.04.2019) ette nähtud muudatused, kaabli kulgemine Rõngu kirikuaias on muudetud kirikuaia kalmistukohti säästvamaks.
Arheoloogianõunik, Anu Lillak