Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
27279 29.04.2016 kooskõlastus Keeni mõisa peahoone restaureerimise ja külastuskeskuseks kohandamise ehitusprojekt. Eelprojekt.
Tellija: Keeni Mõis OÜ
Töö nr 2015-1434-14
KKK protokoll nr 320 (08.03.2016)
Muinsuskaitseameti Lõuna-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Reelika Niit
26425 28.12.2015 uuringute aruanne Keeni mõisa peahoone, reg nr 23239, restaureerimise ja külastuskeskuseks kohandamise ehitusprojekt
Köide I Tehniline uuring
Osa 2 Uuringute aruanne
Töö nr: 2015-1434-14
Tellija: Keeni Mõis OÜ
Koostasid: Juhatuse esimees, Allan Kaasik; Aigar Needo, Olga Tsiruljova, Epp Needo
KKK protokoll nr 313, 17.11.2015
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
25332 03.07.2015 uuringu tegevuskava Keeni mõisa peahoone restaureerimise ja külastuskeskuseks kohandamise ehitusprojekt. Kd.1 tehniline uuring Osa 1 uuringute tegevuskava. Töö nr.2015-1434-14 Võru, juuni 2015 Koostas Kurmik Projekt OÜ, Epp Needo, Aigar Needo Tellija Keeni mõis OÜ Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peainspektor Triin Talki, LEJVO juhataja Reelika Niidu ja nõunik Ilona Merziniga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
24811 20.04.2015 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused restaureerimiseks ja kohandamiseks külastuskeskuseks
Keeni mõisa peahoone, Ehitismälestis reg nr 23239
Tellija: Keeni Mõis OÜ
Töö nr:2015-1424-4
Koostasid: Ivi Laatsit, Epp Needo ja Aigar Needo Kurmik Projekt OÜ
Juhatuse esimees: Allan Kaasik
Kooskõlastamise komisjoni koosoleku protokoll nr 298, 07.04.2015
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris