Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36283 31.10.2019 projekti
kooskõlastus
Sangaste mõisa peahoone siseruumide restaureerimistööde ja külastuskeskuseks kohandamise põhiprojekt
Reg nr 23241
Töö nr 2006-112
Tellija: OÜ Lossihaldus
Koostas: J. Reinula, A. Kõlu, R.Pärnoja Arc Projekt OÜ
Kooskõlastuse nr 7860 02.10.2007 ja kooskõlastuse nr 14162, 30.08.2013 pikendus
Kooskõlastatud kokkuleppel EAO ehituspärandi nõunikud Merle Kinks ja Anita Jõgiste
Valgamaa nõunik, Margis Sein
33153 01.08.2018 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Järelevalve aruanne on 2008. a esitatud ja Mari-Liis Paris kirjutas sellele "teadmiseks võetud." Vormistan heakskiitmise, et see oleks võimalik arhiveerida ja hiljem üles leida. Aruande vahel oli väga palju lisadokumente, need tagastatakse maakonda, vb omanik tahab omale (ehitusdokumendid, erinevate seadmete kasutusjuhendid jm originaaldokumendid). Inventeerija, Triin Talk
18420 06.07.2012 projekti
kooskõlastus
ARC Projekt OÜ
Tellija: OÜ Lossihaldus

Sangaste mõisa peahoone põhiprojekti sisekujunduse osa korrekuur

Juhatuse esimees: O. Suuder
Tegevdirektor: J. Kulasalu
Koostajad: K. Pille, R. Pärnoja

Tartu 2012/märts
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Ilona Merzin
14290 09.09.2010 projekti
kooskõlastus
Sangaste lossi katlamaja ( Sangaste mõisa peahoone reg nr 23241 kaitsevöönd)
Rekonstrueerimise ehitusprojekt Töö nr Sk 228/10
Arhitektuur - ehituslik osa
Sangaste Lossi maaüksus
Sangaste vald, Lossiküla küla
Tellija: Sangaste Vallavalitsus
Koostas: Peeter Aunapu, OÜ Melotrix Grupp
Kooskõlast. Ilona Merzini ja Tarvi Sitsiga
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
14163 17.08.2010 projekti
kooskõlastus
Sangaste mõisa peahoone külastuskeskuse sisekujunduse põhiprojekt, reg nr 23241
Üldkasutatavad ruumid ja majutusruumid
Töö nr 2006-112
Tellija: OÜ Lossihaldus
Koostas: R. Pärnoja Arc Projekt OÜ
Kooskõlastuse nr 7861 02.10.2007 pikendus
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
14162 30.08.2013 projekti
kooskõlastus
Sangaste mõisa peahoone siseruumide restaureerimistööde ja külastuskeskuseks kohandamise põhiprojekt
Reg nr 23241
Töö nr 2006-112
Tellija: OÜ Lossihaldus
Koostas: J. Reinula, A. Kõlu, R.Pärnoja Arc Projekt OÜ
Kooskõlastuse nr 7860 02.10.2007 pikendus
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
14161 17.08.2010 projekti
kooskõlastus
Sangaste mõisa peahoone, reg nr 23241
Esimese korruse osa ruumide sisekujunduse põhiprojekt
Töö nr 2004-044A
Tellija: Lossihalduse OÜ
Koostas:J. Reinula, R. Pärnoja Arc Projekt OÜ
Kooskõlastuse nr 10458 26.11.2008 pikendus
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
10458 26.11.2008 projekti
kooskõlastus
Sangaste mõisa peahoone esimese korruse osa ruumide sisekujunduse põhiprojekt. Koostaja: J. reinula, R Pärnoja
tellija: Lossihalduse OÜ
Tartu juuni 2006
Kooskõlastuse nr 4762 (15.06.2006) pikendamine
Peadirektori asetäitja-arendusdirektor, Tarvi Sits
7862 02.10.2007 projekti
kooskõlastus
Sangaste mõisa peahoone, reg.nr.23241
Fassaadide restaureerimis- remondi põhiprojekt
Töö nr.2006-112
Tellija: OÜ Lossihaldus
Koostas: R. Org
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
7861 02.10.2007 projekti
kooskõlastus
Sisekujunduse põhiprojekt
Sangaste mõisa peahoone, reg.nr.23241
Sangaste mõisa peahoone külastuskeskuse üldkasutatavad ruumid
Koostas. R. Pärnoja
Sangaste mõisa peahoone külastuskeskuse majutusruumid
Koostas:K. Pille
Töö nr.2006- 112
Tellija: OÜ Lossihaldus
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris