Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
31354 17.11.2017 projekti
kooskõlastus
Sangaste mõisa valitsejamaja restaureerimise põhiprojekti muudatus
Katuse katte restaureerimise osa
E3617
Ehitismälestis reg nr 23245
Tellija: Schloss Sangnitz OÜ
Koostas: vastutav spetsialist A. Roht, projekteerija P. Torop OÜ Marksi Maja
Kooskõlastatud kokkuleppel: Merle Kinks ja Reelika Niit
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
25342 06.07.2015 projekti
kooskõlastus
Sangaste vald Lossiküla küla. Sangaste mõisa valitsejamaja, reg-nr 23245, restaureerimise põhiprojekt. Koostaja OÜ Marksi Maja, arhitekt Agu Roht. Tellija Schloss Sagnitz OÜ. Mai 2015 Kooskõlastamise komisjoni protokoll nr.303, 16.06.2015 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
23103 28.07.2014 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Sangaste mõisa valitsejamaja savist välisseina avarii likvideerimise tegevuskava. Koostas Marksi Maja OÜ, vastutav arhitekt Agu Roht Tellija Schloss Sangnitz OÜ Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peaspetsialistide Triin Talki, Ilona Merzini ja PJVo juhataja Peeter Norkiga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
21646 28.11.2013 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Sangaste mõisa valitsejamaja katuse avariitööde tegevuskava
Ehitismälestis nr 23245
Töö nr E-040-13
Tellija: Schloss Sangnitz OÜ
Koostas: Insener A. Kiisel, vastutav arhitekt A. Roht OÜ Marksi Maja
Kooskõlastatud kokkuleppel: Merle Kinks, Ilona Merzin ja Reelika Niit
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
21068 29.08.2013 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Sangaste mõisa valitsejamaja vundamendi avarii likvideerimise tegevuskava
Ehitismälestis nr 23245
Töö nr: E 045-12
Tellija: Schloss Sangnitz OÜ
Koostas: Insener A. Kiisel, vastutav arhitekt A. Roht
Kooskõlastatud kokkuleppel: Merle Kinks ja Ilona Merzin
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
20086 17.04.2013 tööprojekti
kooskõlastus
OÜ Schloss Sagnitz, Valitsejamaja kinnistu liitumine elektrivõrguga.
Lossiküla, Sangaste vald, Valga maakond
Arhitektuurimälestis: Sangaste mõisa valitsejamaja reg nr 23245
Tööprojekt
Nr LL0407-1
Tellija: Elektrilevi OÜ
LL0407
Projekteerija: Lembit Saluste, Eesti Energia Võrguehitus As
Kooskõlastatud kokkuleppel: Ilona Merzin
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris