Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
27009 28.03.2016 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Kiriku aknad
Tegevuskava Sangaste kiriku akende restaureerimiseks
Kiriku pingistik
Tegevuskava Sangaste kiriku pingistiku puitosa restaureerimiseks
Sangaste kirik, ehitismälestis reg nr 23258
Tellija: EELK Sangaste kogudus
Koostaja: Kristjan Bachman, Babach OÜ, tegevusluba E 546/2010
Kooskõlastatud kokkuleppel: Merle Kinks, Ilona Merzin ja Reelika Niit
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
17935 03.05.2012 projekti
kooskõlastus
Sangaste kiriku automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi põhiprojekt.
Töö nr TJ-2093-11.11
Tellija: EELK Sangaste Püha Andrease kogudus.
Kooskõlastatud koos Mari-Liis Paris'e ja Ülle Jukk'iga
Muinsuskaitseameti Lõuna-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Reelika Niit
8645 31.01.2008 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused akende, põranda, lae restaureerimiseks ja remondiks ning küttesüsteemide vahetuseks ( reg.nr. 23258)
Tellija: EELK Sangaste kogudus
Koostas:M. Kallaste Maverick OÜ
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
5801 30.11.2006 projekti
kooskõlastus
SANGASTE KIRIK reg.nr.23258
Torni muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimise põhiprojekt
Tellija: EELK Sangaste Püha Andrease kogudus
Koostas:Ain Pihl Rändmeister OÜ
Mõõna tee 15, Tallinn
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris