Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36776 13.01.2020 tööde teostamise
aruanne
Hargla kiriku torni luukide ja nelja akna 2019 restaureerimistööde aruanne.
Tellija: EELK Hargla kiriku kogudus
Koostaja: Liivimaa Lossid OÜ, vastutav spetsialist T. Erilt
Kooskõlastatud kokkuleppel: EAO ehituspärandi nõunik Merle Kinks ja pühakodade nõunik Sille Sombri, JVO juhataja Peeter Nork
Valgamaa nõunik, Margis Sein
35945 17.09.2019 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Valgamaa Hargla kiriku (ehitismälestis 23260) torni nelja akna ja luukide 2019 restaureerimise tegevuskava. Koostas Liivimaa Lossid OÜ, Toivo Erilt Tellija EELK Hargla kiriku kogudus. Kooskõlastatud kokkuleppel JVO juhataja Peeter Norki, EAO nõunike Merle Kinksi ja Sille Sombriga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
34527 19.02.2019 tööde teostamise
aruanne
Hargla kiriku (ehitismälestis nr 23260) kahe välisukse, torni viie akna ja välistreppide 2018 restaureerimistööde aruanne.
Tellija: EELK Hargla kiriku koguduse
Teostaja: Liivimaa Lossid OÜ, vastutav spetsialist Toivo Erilt
Kooskõlastatud kokkuleppel: EAO ehituspärandi nõunik Merle Kinks
Valgamaa nõunik, Margis Sein
33573 01.10.2018 hooldusjuhend,
tegevuskava
Valgamaa Hargla kiriku (ehitismälestis 23260) kahe välisukse, torni akende ja kahe välistrepi 2018 restaureerimise tegevuskava.
Koostaja: Liivimaa Lossid OÜ, Toivo Erilt
Tellija: EELK Hargla kiriku kogudus
Kooskõlastatud kokkuleppel: JVO juhataja Peeter Nork ja RAO peaspetsialist Merle Kinks.
Valgamaa nõunik, Margis Sein
32259 28.03.2018 tööde teostamise
aruanne
Hargla kiriku avariilise põranda ja pinkide 2017 restaureerimistööde aruanne
Ehitismälestis reg nr 23260
Töö R5-17 17.04.17
Tellija: EELK Hargla kiriku kogudus
Koostas: vastutav spetsialist, ehitusinsener Toivo Erilt
Kooskõlastatud kokkuleppel: Merle Kinks ja Reelika Niit
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
14991 07.01.2011 tööde teostamise
aruanne
Hargla kirik ( reg nr 23260)
ARUANNE
Hargla kiriku fassaadi valgustuse ehitamise muinsuskaitseline järelevalve
Töö nr 1056
Tellija: EELK Hargla Kogudus
Koostas: Kasper Asi Raamprojekt OÜ
Kooskõlast. Merle Kinksiga
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
14977 05.01.2011 projekti
kooskõlastus
Hargla kirik. Kiriku põrandate ja pingistiku remont-restaureerimistööde projekt. Koostaja: A. Kulbach. Tellija: EELK Hargla kogudus

Kooskõlastaud arhitekturmälestste peainspektori I. Merzini ja Valgamaa vaneminspektori Mari-Liis Parise nõusolekul.
Peadirektori asetäitja-arendusdirektor, Tarvi Sits
14976 05.01.2011 muinsuskaitse
eritingimused
Hargla kirik. Muinsuskaitse eritingimused põrandate ja pingistiku remont-restaureerimistöödeks. Koostaja: A. Kulbach. Tellija: EELK Hargla kogudus

Kooskõlastaud arhitekturmälestste peainspektori I. Merzini ja Valgamaa vaneminspektori Mari-Liis Parise nõusolekul.
Peadirektori asetäitja-arendusdirektor, Tarvi Sits
12929 21.01.2010 projekti
kooskõlastus
Hargla kiriku ( Hargla küla, Taheva vald, Valgamaa), reg.nr. 23260
Fassaadi valgustus
Põhiprojekt
Töö nr. 05711-09
Tellija: EELK Hargla kogudus
Projekteeris: M. Ivandi Eltam OÜ
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
12761 16.12.2009 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused fassaadi välisvalgustuse projekti koostamiseks. Koostaja: Anu Kulbach; OÜ Ehitusmaa. Tellija: EELK Hargla kogudus.

Kooskõlasttatud kokkuleppel Valgamaa vaneinspektori Mari-Liis Parise ja PIO juhataja asetäitja Merle Kinks.
Peadirektori asetäitja-arendusdirektor, Tarvi Sits