Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
27143 14.04.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Televõrgu AS-fiiberoptilise kaabli paigaldamine lõigul Sooru küla- Läti Vabariik
I etapp Tõlliste vald, Valgamaa ( Sooru mõisa park, reg nr 23296 )
Tööprojekt
Nr ET1288-K1
Tellija: Televõrgu AS
Projekteerija: Aro Kivisild Leonhard Weiss Energy AS
Kooskõlastatud kokkuleppel: Merle Kinks ja Reelika Niit
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
25902 05.10.2015 tööprojekti
kooskõlastus
ELA 101 Tõrva - Valga - Sangaste - Puka Elektroonilise sidevõrgu liinirajatised
Etapp 4. Tsirguliina - Sooru - Piiri - Valga
Osa - 1 Tõlliste vald ( Ehitismälestis Sooru mõisa park, reg nr 23296, Ehitismälestis Sooru mõisa ait- kuivati, reg nr 23295 kaitsevöönd )
Tööprojekt
Töö nr 0741.01
Tellimuse kood: EstWin 008, ELA 101, 2014 - 2020.11.01.001.01.15-0007
Tellija: Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus
Koostas: OÜ Keskkonnaprojekt
Projektijuht: Janno Erm, vastutav spetsialist Marek Uiboupin
Kooskõlastatud kokkuleppel: Merle Kinks ja Reelika Niit
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
25584 19.08.2015 tööprojekti
kooskõlastus
Kõrvalmaantee 23122 Sooru - Piiri km 0.018- 0.804 jalgratta - ja jalgtee koos Sooru silla peale - mahasõitudega km 0.560- 0.758
Tehniline projekt II etapp
Projektdokumentatsioon ja joonised Kaust 3.2 Teedeosa
Töid teostatakse mälestise reg nr 23296 Sooru mõisa park kaitsevööndis
Töö nr: 02-2015
Tellija: Maanteeamet
Koostas: Tarmo Pärna Toner- Projekt
Kooskõlastatud kokkuleppel: Merle Kinks, Thea Laidvere ja Reelika Niit
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
25182 12.06.2015 tööprojekti
kooskõlastus
Kõrvalmaantee 23122 Sooru -Piiri km 0.804- 1.377
Jalgratta - ja jalgtee
Tehniline projekt I -etapp
Projektdokumentatsioon ja joonised
Kaust 3.1 Teedeosa Töö nr 02-2015
Tellija: Maanteeamet
Koostas: Projekteerija Tarmo Pärna, Toner- Projekt teeprojektid
Kooskõlastatud kokkuleppel: Merle Kinks, Ilona Merzin ja Reelika Niit
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris