Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36612 11.12.2019 projekti
kooskõlastus
Tõrva tervisekeskuse restaureerimine. Tartu tn 4, Tõrva linn, Valgamaa
Hoone arhitektuuri ehitusprojekt. Eelprojekt
Tellija: OÜ Tõrva Tervisekeskus
Töövõtja: AS Infragate Eesti, projektijuht K. Kärmas, vastutav spetsialist U. Rukki, volitatud arhitekt V. Orub
Konstruktiivne osa ja eriosad.
Kooskõlastatud KKK nr 416, 05.11.2019 märkustega, märkused parandatud.
Valgamaa nõunik, Margis Sein
35293 10.06.2019 uuringute aruanne Tartu tn 4 apteek-elamu siseviimistluse uuringud. Aruanne.
Tellija: Infragate Eesti AS
Teostaja: H&M Restuudio OÜ
Kooskõlastatud kokkuleppel EAO ehituspärandi nõunik Merle Kinks
Valgamaa nõunik, Margis Sein
33981 16.11.2018 uuringu tegevuskava Tartu tn 4 apteek-elamu siseviimustluse uuringud. Tegevuskava.
Tellija: Infragate Eesti AS
Teostaja: H&M Restuudio OÜ
Kooskõlastatud kokkuleppel JVO juhataja Peeter Nork, JVO juhataja asetäitja Reelika Niit ja RAO pespetsialist Merle Kinks
Valgamaa nõunik, Margis Sein
33186 09.08.2018 projekti
kooskõlastus
Põhiprojekt „Põhimaantee 6 Valga – Uulu ja tugimaantee 73 Tõrva – Pikasilla Tõrva keskristmiku ümberehitus“ (töö nr 16-17-TP). Koostaja OÜ Tinter Projekt . Tellija Maanteeamet.
Kooskõlastatud kokkuleppel Peeter Nork.
Valgamaa nõunik, Margis Sein
31137 16.10.2017 muinsuskaitse
eritingimused
Tõrva linnas Tartu tn 4 Apteek- elamu ( reg nr 23300 ) remondi ja ümberehitamise muinsuskaitse eritingimused
T1721
Tellija: OÜ Tõrva Tervisekeskus
Koostas: E. Talvistu
Vastutav spetsialist: R. Pulk- Piatkowska Maverick Investments OÜ
KKK protokoll nr 363, 26.09.2017
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
16406 14.09.2011 tööprojekti
kooskõlastus
Vooluveekogude ökoloogilise kvaliteedi parandamine Tõrva pais. Tööprojekt.
Tellija: Keskkonnateabe keskus
Projekteerija: AS Kobras
Juhataja: Urmas Uri
Töö nr 2011-146-2

Kooskõlastatus kokkuleppel Ilona Merzin'i ja Mari-Liis Parisega.
Peadirektori asetäitja-arendusdirektor, Tarvi Sits