Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
29230 13.02.2017 projekti
kooskõlastus
Tõrva linna keskväljak,
Asendiplaan ( Maa- ala "A" )
Teed, platsid, väikevormid
Kaust 1
Seotud kultuurimälestised reg nr 23302, 23304, 23308, 23312, 23310, kaitsevöönd.
Staadium: Tööprojekt
Tellija: Tõrva Linnavalitsus
Koostajad Novarc Group AS ja Arhitekt Must OÜ, projektijuht Reino Rass, arhitektid Mari Rass, Kaidi Põder, teedeinsener Rene Piikman.
KKK protokoll nr 344, 24.01.2017.
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
27026 29.03.2016 projekti
kooskõlastus
Tõrva linna keskväljak, Nooruse park ja Veskijärve puhkeala
Eelprojekt
Seotud kultuurimälestised: Tõrva kõrts, reg nr 23302; Kauplus -elamu Tõrvas Valga tn 3, reg nr 23304; Elamu Tõrvas Veski tn 2, reg nr 23308; Elamu Tõrvas Veski tn 4, reg nr 23310; Elamu Tõrvas Kevade tn 4, reg nr 23297; Trafoalajaam Tõrvas Veski tn 6, reg nr 23312, Vabadussõjas ja II maailmasõjas hukkunute ühishaud, reg nr 4500
Tellija: Tõrva Linnavalitsus
Koostaja: Novarc Group AS
Projektijuht Reino Rass, Arhitekt Must
Vastutavad spetsialistid: Mari Rass, Eve Lõo, Rene Piikmann, Vallo Goroško, Marina Karpova, Veiko Loorents, Ivar Aljas
KKK protokoll nr 319, 22.02.2016
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
26634 03.02.2016 detailplaneering Tõrva linna keskväljaku ja lähiala detailplaneering.
Tõrva kõrts, reg nr 23302; Kauplus -elamu Tõrvas Valga tn 3, reg nr 23304; Elamu Tõrvas Veski tn 2, reg nr 23308; Trafoalajaam Tõrvas Veski tn 6, reg nr 23312; Elamu Tõrvas Veski tn 4, reg nr 23310.
Tõrva Veskijärve puhkeala detailplaneering
Vabadussõjas ja II maailmasõjas hukkunute ühishaud, reg nr 4500
Tellija: Tõrva Linnavalitsus
Koostaja: projekti juht Mart Hiob, koostaja maastikuarhitekt Karl Hansson Artes Terrae OÜ
KKK protokoll nr 317, 26.01.2016
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
26437 29.12.2015 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Tõrva linna keskväljaku ja lähiala detailplaneeringu ning Veskijärve puhkeala detailplaneeringu koostamiseks
Seotud kultuurimälestised: Tõrva kõrts, reg nr 23302; Kauplus -elamu Tõrvas Valga tn 3, reg nr 23304; Elamu Tõrvas Veski tn 2, reg nr 23308; Elamu Tõrvas Veski tn 4, reg nr 23310; Elamu Tõrvas Kevade 4, reg nr 23297; Trafoalajaam Tõrvas Veski tn 6, reg nr 23312; Vabadussõjas ja II maailmasõjas hukkunute ühishaud, reg nr 4500
Töö nr: 1569ET1
Tellija: Tõrva Linnavalitsus
Projekti juht, vastutav spetsialist: Mart Hiob
Koostaja: maastikuarhitekt: Karl Hansson
KKK protokoll nr 314, 01.12.2015
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
16406 14.09.2011 tööprojekti
kooskõlastus
Vooluveekogude ökoloogilise kvaliteedi parandamine Tõrva pais. Tööprojekt.
Tellija: Keskkonnateabe keskus
Projekteerija: AS Kobras
Juhataja: Urmas Uri
Töö nr 2011-146-2

Kooskõlastatus kokkuleppel Ilona Merzin'i ja Mari-Liis Parisega.
Peadirektori asetäitja-arendusdirektor, Tarvi Sits
14011 15.07.2010 projekti
kooskõlastus
Tõrva linna ühisveevärgi ja - kanalistatsioonitorustike ning - rajatiste projekteerimis-ehitustööd. Põhiprojekt. Koostaja: Janno Erm
Tellija: Tõrva Linnahoolduse Asutus;
Töö nr 1888VK10

Kooskõlastatud Valgamaa vaneminspektori Mari-Liis Parise nõusolekul.
Peadirektori asetäitja-arendusdirektor, Tarvi Sits