Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36932 14.02.2020 uuringu tegevuskava Valga Kesk tn 12 hoone siseviimistlusuuringute tegevuskava.
Tellija: Projekt O2 OÜ
Koostaja: ARC Projekt OÜ, vastutav spetsialist K. Milsaar
Kooskõlastatud kokkuleppel: EAO ehituspärandi nõunik Anita Jõgiste ja MKO kultuuripärandi nõunik Grete Nilp
Valgamaa nõunik, Margis Sein
33925 13.11.2018 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Valga Kesk tn 12 hoone remont- ja restaureerimistööde projekti koostamiseks.
Tellija: Riigi Kinnisvara AS
Teostaja: Arc Projekt OÜ. Vastutav spetsialist O. Suuder, koostaja K. Milsaar
Kooskõlastatud kokkuleppel JVO juhataja asetäitja Reelika Niit, RAO peaspetsialist Merle Kinks
Valgamaa nõunik, Margis Sein
33686 19.10.2018 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Valga Kesk tn 12 hoone remont- ja restaureerimistööde projekti koostamiseks.
Koostaja: Arc Projekt OÜ, Kaisa Milsaar
Tellija: Riigi Kinnisvara AS
Kooskõlastatud: KKK komisjoni protokoll nr 387, 28.08.2018
Valgamaa nõunik, Margis Sein
30246 19.06.2017 hooldusjuhend,
tegevuskava
Tegevuskava
Pangahoone Valga Kesk tn 12 tänavapoolse vihmaveesüsteemi vahetuseks ja fassaadide remondiks
Ehitismälestis reg nr 23321
Tellija: Riigi Kinnisvara AS
Koostas: Novabild Ehitus OÜ, Janek Bahovski
Kooskõlastatud kokkuleppel: Merle Kinks ja Reelika Niit
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
29720 19.04.2017 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Muinsuskaitselise järelevalve aruanne
Kesk 12, Valga reg nr 23321
Valga Maavalitsushoone räästakarniiside remont
Koostas: Mait Tael P.P.Ehitusjärelevalve
Kooskõlastatud kokkuleppel: Merle Kinks, Triin Talk ja Reelika Niit.
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
28963 29.12.2016 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Valga Maavalitsushoone katusekarniiside remont
Ehitismälestis reg nr 23321
Tellija: Riigi Kinnisvara AS
Ehitaja: Novabild OÜ, Heinar Kroon
Koostas: Ehituse omaniku - ja muinsuskaitseline järelevalve: Mait Tael, P.P. Ehitusjärelevalve OÜ
KKK protokoll nr 332, 23.08.2016
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
18344 25.06.2012 projekti
kooskõlastus,
muinsuskaitse
eritingimused
Valga Maavalitsuse hoone remondiprojekt ja muinsuskaitse eritingimused.
Töö nr AB-87-12
Tellija: Siseministeerium
Tellija esindaja: AS Riigi Kinnisvara
Kooskõlastatud koos Mari-Liis Paris'e ja Ilona Merzin'iga
Muinsuskaitseameti Lõuna-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Reelika Niit
18072 23.05.2012 projekti
kooskõlastus
Valga linn Kesk tn 12
Ehitismälestis Valga Pangahoone reg nr 23321
Keskkütte renoveerimise projekt
Töö nr 12g016
Töö staadium: Põhiprojekt
Tellija: OÜ Jaagor Grupp
Koostas: Alar Loigu Aleks-Projekt OÜ
Kooskõlastatud kokkuleppel: Thea Laidvere ja Ülo Puustak
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
16702 01.11.2011 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Katuse remonditööde muinsuskaitse järelevalve aruanne
Kesk 12, Valga, endine pangahoone; maavalitsuse hoone
Kultuurimälestise riiklik register nr 23321
Töö nr 2011-040
Tellija: Valga Maavalitsus
Koostaja: A. Soonsein Arc Projekt OÜ
Kooskõlastatud kokkuleppel Merle Kinksiga
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
12293 24.09.2009 tööde teostamise
aruanne
Valga Maavalitsuse hoone esifassaadi ja osalise keldri vundamentide hüdroisolatsiooni tööde muinsuskaitse järelevalve aruanne (Kesk 12, Valga, reg.nr.23321)
Töö nr 2009-042
Tellija: Valga Maavalitsus
Koostas: J. Kulasalu Arc Projekt OÜ
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris