Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35892 10.09.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Valga, J.Kuperjanovi 9 (reg. nr. 23327) muinsuskaitse eritingimused hoone küttesüsteemi, trepikoja ja katusekorruse ümberehituseks. Töö nr T-1947 Koostas Maverick OÜ, E.Talvistu, R.Pulk-Piatkowska Tellija Valga Vallavalitsus Kooskõlastatud kokkuleppel JVO juhataja Peeter Norki, EAO nõunike Merle Kinksi ja Anita Jõgistega Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
15819 13.06.2011 muinsuskaitse
eritingimused
Valga Avatud Noortekeskus
Kultuurimälestiste riiklik register nr. 23327
Valga, Kuperjanovi 9
Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks
Töö nr. 2011-020
Tellija: Valga Linnavalitsus
Koostas: J. Saar Arc Projekt OÜ
KKK protokoll 31.05.2011, nr.204, Merle Kinks
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
13714 28.05.2010 projekti
kooskõlastus
Valga Avatud Noorte Keskus. Katuse remondi ja restaureerimise muinsuskaitse eritingimused ja arhitektuurne põhiprojekt. Koostajad: O. Suuder; J. Kulasalu; J. Kruusna. OÜ Arc Projekt.
Tellija: Valga Linnavalitsus
Töö nr 2010-020
Tartu 2010 mai

Kooskõlastatud Mari-Liis Parise ja Ilona Merzini teadmisel
Peadirektori asetäitja-arendusdirektor, Tarvi Sits