Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
32261 28.03.2018 tööde teostamise
aruanne
Valga Issidori peakiriku välistreppide restaureerimise, uue sillutisriba tegemise ja vertikaalplaneerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne
Ehitismälestis reg nr 23331
Tellija: EAÕK
Koostas: vastutav spetsialist, ehitusinsener Toivo Erilt
Kooskõlastatud kokkuleppel: Merle Kinks ja Reelika Niit
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
29940 17.05.2017 trassi kooskõlastus Soojustorustiku rekonstrueerimine Valga linnas kambrist K9-2 ( Vabaduse 39 krundil ) kuni kambrini K14-7 ( Petseri 8 krundil )
Tööprojekt
Tööd toimuvad Valga linnatuumiku muinsuskaitseala reg nr 27005 kaitsevööndis, kultuurimälestiste Valga õigeusu kirik reg nr 23331, Valga vana linnakalmistu reg nr 4509 ja Valga Katoliku kirik reg nr 23330 kaitsevööndis.
Tellija: AS Utilitas Eesti
Projekteeris: OÜ DEM Projekt
Vastutav spetsialist: Irina Demidova ja Sergei Tunka
Kooskõlastatud kokkuleppel: Merle Kinks ja Reelika Niit
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
28545 04.11.2016 hooldusjuhend,
tegevuskava
Tegevuskava
Valga Issidori peakiriku lähimaa -ala vertikaalplaneeringuks ja kiriku välisperimeetrile panduste rajamiseks
Ehitismälestis reg nr 23331
Töö nr: TK 01/09/2016
Tellija: Eesti Apostlik- Õigeusu Kirik
Koostas: Edepol OÜ, Virgo Eiche
Kooskõlastatud kokkuleppel: Merle Kinks, Reelika Niit ja Ilona Merzin
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
28372 07.10.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Valga õigeusu kiriku välisvalgustuse tööprojekt
Ehitismälestis reg nr 23331
Projekti nr: 16-08-01
Tellija: Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik
Koostanud: Karl Laasik, projektijuht Kristjan Kookmaa, kontrollinud Henri Klemmer
Kooskõlastatud kokkuleppel: Merle Kinks, Reelika Niit ja Ilona Merzin
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
16465 26.09.2011 tööprojekti
kooskõlastus
Valvesüsteemi teostuprojekt nr 11ATS017
Projekteerija: Tarmo Rääk
Paigaldaja G4S

Projekt on kooskõlastud kokkuleppl ehtismälestiste peainspektor Thea Laidvere ja Valgamaa vaneminspektori Mari-Liis Parisega.
Peadirektori asetäitja-arendusdirektor, Tarvi Sits
914 05.12.2003 kooskõlastus E.A.Õ.K.Valga Püha Issidori peakirik(reg.nr.23331)
Valga Pargi2
Ahjude remondi projekt
Tellija:Eesti Apostlik Õigeusu Kirik
Koostas:arhitekt Anu Kulbach
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris