Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34523 18.02.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Valga Raja 6 endise postijaama (ehitismälestis 23333) muinsuskaitselased eritingimused koos fassaadide restaureerimise tegevuskavaga.
Tellija: Muinsuskaitseamet
Koostaja: Liivimaa Lossid OÜ, vastutav spetsialist Toivo Erilt
Kooskõlastatud: KKK 06.11.2018 (protokoll nr 392) märkustega. Märkused parandatud.
Valgamaa nõunik, Margis Sein
22979 04.07.2014 muinsuskaitse
eritingimused
Valga linna 8. kvartali muinsuskaitse eritingimused
Kvartal: Valga linnatuumiku muinsuskaitseala reg nr 27005; Kesk tn 13 apteek-elamu, reg nr 23322; Raja tn 6 Valga postimaja, reg nr 23333; Riia tn 5 endise Kreisi ametiasutuste maja, reg nr 23337 Kontaktvöönd: Kesk tn 21 Valga kirik, reg nr 23319; Riia tn 2 Elamu, reg nr 23335; Riia tn 4 Linaait, reg nr 23336; Sepa tn 10 Elamu, reg nr 23338; Kesk tn 22 Valga linnakooli hoone, reg nr 4503; Riia tn 16 Valga katoliku kabel, reg nr 23334
Töö nr 14M06
Tellija: Valga Linnavalitsus
Koostaja: TajuRuum OÜ
Autorid: Tõnu Laanemäe, Liina Einla
Vastutav isik: Edgar Kaare
KKK protokoll nr 278, 25.06.2014
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
1294 30.04.2004 kooskõlastus MUINSUSKAITSELISE VÄÄRTUSE HINNANG
TEHNILISE SEISUKORRA EKSPERTIIS
Töönr.2004-021
Valga veinitehas, Raja tn.,Valga
Tellija:Valga Linnavalitsus
Koostas:O.Suuder,T.Varik
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris