Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36909 10.02.2020 projekti
kooskõlastus
Valga linnas Tartu tn 2 asuva endise Ramsi vesiveski hoone kehandi konserveerimise põhiprojekt.
Koostaja: Marksi Maja OÜ, vastutav spetsialist A. Roht
Tellija: Valga Vallavalitsus
Kooskõlastatud: KKK 30.07.2019 nr 409. Märkused parandatud.
Valgamaa nõunik, Margis Sein
33909 12.11.2018 hooldusjuhend,
tegevuskava
Ramsi vesiveski ülevaatuse aruanne ja kavandatavad ehitustööd hoone avariiohu likvideerimiseks.
Ehitismälestis reg-nr 23340.
Koostas Muinsuskaitseamet, insener- konsultant Virgo Eiche
Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peaspetsialist Merle Kinksi, JVO juhataja Peeter Norki ja asetäitja Reelika Niidu poolt.
Valgamaa nõunik, Margis Sein
33764 01.11.2018 projekti
kooskõlastus
Valga-Valka kaksiklinna kesklinna rajatiste ehitusprojekt.
Tellija: Valga Linnavalitsus, Valka Linnavalitsus
Projekteerija/projekteerimise projektijuht: OÜ Keskkonnaprojekt, kontakt Janno Erm
Projekti autor: In Project Studio Barcelona
Projekteerija: SIA "Balts un Melns"
Kooskõlastatud: KKK 10.07.2018 protokoll nr 383. Märkused parandatud.
Valgamaa nõunik, Margis Sein
33383 06.09.2018 muinsuskaitse
eritingimused
Eritingimused Ramsi vesiveski varemete konserveerimiseks ning osalisteks ümberehitus- ja restaureerimistöödeks. Ehitismälestis nr 23340, Valga linnatuumiku muinsuskaitsealal nr 27005.
Koostaja: Marksi Maja OÜ, Mart Siilivask
Tellija: Valga Vallavalitsus
Kooskõlastatud: KKK nr 386, 14.08.2018
Valgamaa nõunik, Margis Sein
33046 12.07.2018 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Valga Ramsi avariilise vesiveski (ehitismälestis nr 23340) varingu lammutustööde järelevalve aruanne.
Objekti omanik: Valga Vallavalitsus (reg nr 77000507), Puiestee 8 6820 Valga
Töövõtja: OÜ Forsteriana (reg nr 14322747)
Vastutav spetsialist: ehitusinsener Toivo Erilt
Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peaspetsialist Merle Kinks ja LEJVO juhataja asetäitja Reelika Niit poolt.
Valgamaa nõunik, Margis Sein
30353 03.07.2017 projekti
kooskõlastus
Valga linn, Valga linnatuumiku muinsuskaitseala, reg-nr 27005, Ramsi vesiveski, reg-nr 23340. Valga-Valka kaksiklinna kesklinna rajatiste ehitusprojekt. Eelprojekt. Peaprojekteerija OÜ Keskkonnaprojekt, projekti autor In Project Studio Barcelona. Tellija Valga Linnavalitsus. Kooskõlastamise komisjoni koosoleku protokoll nr 356, 13.06.2017 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
28958 29.12.2016 tööde teostamise
aruanne
Valga linna Ramsi vesiveski varemete ( ehitismälestis 23340 ) tänavapoolse seina väliskülje ja pealispinna teostatud konserveerimistööde aruanne.
Tellija: Valga Linnavalitsus
Koostas: Toivo Erilt, Liivimaa Lossid OÜ
KKK protokoll nr 340, 29.11.2016
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
20069 16.04.2013 tööprojekti
kooskõlastus
Valga linn, Raja tn 12/Raja tn piiripunkt, side kliendilahendus
(Ehitismälestis, Ramsi vesiveski, reg nr 23340 kaitsevöönd)
Tööprojekt
Töö nr: 47000-22-13
Tellija: Elion Ettevõtted AS
Tellimuse kood: PF442-VO105
Koostas vastutav spetsialist: Asta Jõeluht
Kooskõlastatud kokkuleppel: Karin Vimberg ja Ulla Kadakas
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
15993 07.07.2011 detailplaneering Valga linnas asuva Raja tn 12 kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneering
Kinnismälestis nr 23340 "Ramsi vesiveski" kaitsevöönd
Seletuskiri ja joonised
Töö nr. 10.082
Huvitatud isik: Valga Linnavalitsus
Koostaja: Manglusson OÜ, Paves, Henri; Erge Sonn
KKK koosk. 17.05.2011, nr 203 Merle Kinks
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
15757 03.06.2011 ekspertiisid Valgas, Tartu tn 2 endise Ramsi vesiveski katusekonstruktsioonide avarii põhjused ja likvideerimise programm
Arhitektuurimälestis nr23340
JV-001-11
Tellija: Muinsuskaitseamet
Vastutav arhitekt A. Roht OÜ Marksi Maja
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris