Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39647 03.02.2021 trassi kooskõlastus Käesolevas projektis on lahendatud Kärdla linna, Männamaa küla ning Emmaste keskuse tänavavalgustuse taristu renoveerimise projekteerimine. Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
38217 06.08.2020 projekti
kooskõlastus
Pastoraadi kaitsevööndis olemas oleva 15 kohalise parkla asemele projekteeritakse parkla kuni 40-le sõiduautole ja kahele bussile. Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
36059 01.10.2019 projekti
kooskõlastus
Käesoleva projektiga muudetakse hoone küttesüsteemi. Olemas oleva küttesüsteem asendatakse õhk-vesi soojuspumbaga. Soojuspumba välisagregaat paigutatakse olemasoleva kuuri juurde, siseosa paigaldatakse tehnilisse ruumi keldrisse. Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
12063 19.08.2009 projekti
kooskõlastus
Emmaste noortekeskuse rekonstrueerinise ja laienduse eelprojekt.
Töö nr. 09-02
Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
11389 23.04.2009 detailplaneering Emmaste ambulatooriumi kinnistu detailplaneering Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas