Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34600 04.03.2019 tööprojekti
kooskõlastus
Ristna kinnistu elektrivarustuse tööprojekt. Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
20176 02.05.2013 detailplaneering Ristna tuletorni lähiümbruse maa-ala detailplaneering. Töö nr. 12-36 Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
13068 15.02.2010 muinsuskaitse
eritingimused
Ristna tuetorni kompleksi kuuluvate kütuseladude 1 ja 2 muinsuskaitse eritingimused. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas