Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
30709 23.08.2017 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Kõrgesaare tuletõrjetepoo renoveerimise muinsuskaitse järelevalve aruanne. Kõrgessaare mõisa tall, reg. nr 23415. Hiiumaa nõunik, Karin Kirtsi
27284 29.04.2016 trassi kooskõlastus Hiiumaa multitorus fiiberoptiline kaabe lI ehitusetapp: Kidaste – Kõrgessaare – Luidja - Kõpu - Kalana. Töö nr. 46100-150-16
Koostaja: ELTEL Networks AS
Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
19916 21.03.2013 kooskõlastus Remont-restaureerimistööde programm. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
19275 22.11.2012 trassi kooskõlastus Vee ja kanalisatsioontrasside skeem Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
17950 07.05.2012 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused restaureerimiseks. Töö nr. 12-19 Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
1916 01.10.2004 kooskõlastus Uue akna paigaldamine mittealgupärasesse hoone tagaseina. Mälestise ilme on varasemate ümberehitustega rikutud. Akna paigaldamine võimaldab ruumi kasutusele võtta. Aken analoogiline olemasolevatele. Läänemaa nõunik, Kalli Pets