Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
25535 10.08.2015 hooldusjuhend,
tegevuskava
Tahkuna, Kõpu ja Ristna tuletornide kassa- ja läbipääsusüsteemid. Turnikeede ja piirete paigaldus. Koostaja: Ektaco AS, tellija: Hiiu Vallavalistsu. Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
19000 11.10.2012 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Kõpu tuletorni välisfassaadide kiviosa restaureerimistööde aruanne. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
15587 10.05.2011 projekti
kooskõlastus
Kõpu tuletorni välisfassaadide kiviosa restaureerimise muinsuskaitse eritingimused ja projekt. Töö nr. 11-10 Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
7688 07.09.2007 trassi kooskõlastus Kõpu keskpinge fiidri uuendamine. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
7372 11.07.2007 kooskõlastus Ajutise varikatuse joonised. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
3916 05.01.2006 hooldustööd Kõpu tuletorni sisemiste remonttööde kavand. Dagopen Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
2882 16.05.2005 projekti
kooskõlastus
Kõpu tuletorni remont restaureerimistööde põhiprojekt(köide 1 eeskoda) Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
68 19.12.2002 kooskõlastus Nr 142
Kaitsevööndis piirdeaia ja kontserdiplatsi rajamine.
DAGOpen OÜ, J. Kuusemets
Läänemaa nõunik, Kalli Pets