Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Inspektor
26931 17.03.2016 uuringute aruanne Tahkuna tuletorni värvisondaazide teostamise aruanne. Muinsuskaitseameti Hiiumaa vaneminspektor, Katrin Koit
26930 17.03.2016 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Tahkuna tuletorni remont-restaureerimise ajal toimunud muinsuskaitselise järelvalve aruanne. Koostaja: Sulev Mäeväli Muinsuskaitseameti Hiiumaa vaneminspektor, Katrin Koit
25535 10.08.2015 hooldusjuhend,
tegevuskava
Tahkuna, Kõpu ja Ristna tuletornide kassa- ja läbipääsusüsteemid. Turnikeede ja piirete paigaldus. Koostaja: Ektaco AS, tellija: Hiiu Vallavalistsu. Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
23985 16.12.2014 projekti
kooskõlastus
Tahkuna tuletorni remondi- ja restaureerimisprojekt. Põhiprojekt. Töö nr PP/475-14 Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
22801 17.06.2014 muinsuskaitse
eritingimused
Tahkuna tuletorni arhitektuursed eritingimused. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
17550 05.03.2012 detailplaneering Tahkuna tuletorni lähiümbruse puhkeala detailplaneering Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
8070 31.10.2007 tööde teostamise
aruanne
Puituste restaureerimise aruanne Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas