Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
27201 21.04.2016 trassi kooskõlastus ELA082 Hiiumaa piirkonna elektroonilise sidevõrgu tööprojekti ETAPP-5 Käina-Orjaku-Männamaa-Emmaste.
OSA-1 Käina vald
OSA-2 Emmaste vald

Tööprojekt nr 1247.01
Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
5897 14.12.2006 tööde teostamise
aruanne
Mäe/Peetri pukktuuliku hammasratta valmistamistööde aruanne. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
4207 14.03.2006 tööde teostamise
aruanne
hammasratta valmistamise aruanne Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas