Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38426 09.09.2020 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Tuuliku katuse vahetuse ja katusekonstruktsioonide restaureerimise aruanne. Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
37495 28.04.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Tegevuskava tuuliku katuselaudise asendamiseks ja katusekonstruktsiooni osaliseks restaureerimiseks. Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
27201 21.04.2016 trassi kooskõlastus ELA082 Hiiumaa piirkonna elektroonilise sidevõrgu tööprojekti ETAPP-5 Käina-Orjaku-Männamaa-Emmaste.
OSA-1 Käina vald
OSA-2 Emmaste vald

Tööprojekt nr 1247.01
Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
5897 14.12.2006 tööde teostamise
aruanne
Mäe/Peetri pukktuuliku hammasratta valmistamistööde aruanne. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
4207 14.03.2006 tööde teostamise
aruanne
hammasratta valmistamise aruanne Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas