Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38862 04.11.2020 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Järelevalve aruanne külastajatele (ka personalile) WC ruum/ inva WC ehitamise ning pööninguruumi hoidlaks kohaldamise kohta ning samuti hoovis oleva kuuri korrastamise kohta. Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
25610 25.08.2015 projekti
kooskõlastus
Hoone restaureerimine ja kommunikatsioonisüsteemide väljaehitamine ning abihoone juurdeehitus Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
25490 30.07.2015 muinsuskaitse
eritingimused
Kassari mõisa valitsejamaja muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks ja katlamaja ehitamiseks. Töö nr. 5-15 Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
13643 21.05.2010 tööprojekti
kooskõlastus
Kassari 10 kV fiidri töökindluse parandamine Käina vald Hiiumaa. Töö nr. J97095 Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas