Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Inspektor
30708 23.08.2017 projekti
kooskõlastus
Hiiu mnt 20 Käina suvemaja projekt. Muinsuskaitseameti Hiiumaa vaneminspektor, Karin Kirtsi
30608 10.08.2017 projekti
kooskõlastus
Väikeehituse püstitamine Hiiu mnt 20.
Tellija Toomas Kallaste.
Muinsuskaitseameti Lääne maakonna vaneminspektor, Kalli Pets
29058 18.01.2017 detailplaneering Käina tööstusala II detailplaneering, mis jääb Käina kiriku varemet, Käina kirikuaia ning II maailmasõja hukkunute ühishaua kaitsevööndisse. Muinsuskaitseameti Hiiumaa vaneminspektor, Katrin Koit
27596 06.06.2016 trassi kooskõlastus „Käina alevik, Hiiu mnt 20 kinnistu reoveekanalisatsioonitorustik“ . Töö nr. 1438.01 Muinsuskaitseameti Hiiumaa vaneminspektor, Katrin Koit
27503 26.05.2016 muinsuskaitse
eritingimused
MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED KÄINA TÖÖSTUSALA DETAILPLANEERINGULE
Töö nr: 12-16
Muinsuskaitseameti Hiiumaa vaneminspektor, Katrin Koit
26912 16.03.2016 trassi kooskõlastus ELA082 Hiiumaa. Elektroonilise sidevõrgu liinirajatised. Tööprojekt. Etapp 4 Kärdla-Tubala-Käina.
Töö nr. 1247.01, koostaja OÜ Keskkonnaprojekt
Muinsuskaitseameti Hiiumaa vaneminspektor, Katrin Koit
24498 05.03.2015 uuringute aruanne Randoja, Keiti; Juus, Taisi. 2015. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Hiiumaal Käina kirikuaias (Kultuurimälestiste registri nr22287) tänavavalgustuse paigaldamisel ja kergliiklustee rajamisel 21.10. ja 03.11.2014. OÜ Muinaslabor. Tartu. Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
23643 21.10.2014 uuringu tegevuskava Randoja, Keiti. Uurimistööde programm arheoloogilisteks järelevalvetöödeks Käina kirikaias (reg nr 23540), elektrikaabli ja kergliiklustee kaeviste jaoks. OÜ Muinaslabor. Tartu 2014. Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
21000 30.03.2014 haljastusprojekti
kooskõlastus
Käina aleviku tänavahaljastuse korrastamise tegevuskava ja soovitused haljastuse uuendamiseks. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
15697 26.05.2011 projekti
kooskõlastus
Käina kiriku varemete restaureerimise ja konserveerimise projekt. Töö nr. 11-12 Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas