Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
20168 30.04.2013 projekti
kooskõlastus
Käina -Suuremõisa kergliiklustee tehniline projekt. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
17410 27.02.2012 projekti
kooskõlastus
ELA026 VAEMLA-KASSARI-ORJAKU
VALGUSKAABEL MIKROTORUSTIKUS
EHITUSPROJEKT
Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
13643 21.05.2010 tööprojekti
kooskõlastus
Kassari 10 kV fiidri töökindluse parandamine Käina vald Hiiumaa. Töö nr. J97095 Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas