Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35192 01.11.2018 projekti
kooskõlastus
Kärdla linna keskväljaku ehitusloa projekt. Ehitusloa taotlus nr 1711271/26993 Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
31882 25.01.2018 tööprojekti
kooskõlastus
Kärdla linn, Hiiumaa: Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamise projekt "Kärdla IV" ala 4 ja Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamise projekt "Kärdla IV" ala 4 tööprojekt. Hiiumaa nõunik, Karin Kirtsi
27837 05.07.2016 kooskõlastus Näituse "Kas uppuja päästmine on tema enda mure" stendide asukoha kooskõlastus Rookopli tänava ääres mälestiste kaitsevööndis. Läänemaa nõunik, Kalli Pets
27451 17.05.2016 kooskõlastus Ajutise grillipaviljoni paigaldamine. Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
23887 01.12.2014 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Kärdla tuletõrjemaja ja abihoone kohandamine infokeskuseks. Muinsuskaitse parandatud(järelevalve) aruanne. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
23049 15.07.2014 kooskõlastus Ajutise müügipaviljoni paigaldamise skeem ja vaated. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
22322 04.04.2014 projekti
kooskõlastus
Kärdla tuletõrjemaja I korruse ja abihoone turismiinfokeskuseks kahandamine. Põhiprojekt V köide projekti täiemdused. Töö nr. 12-45 Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
21242 30.03.2014 infostend Infostend paigaldamise asendiplaan Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
19992 03.04.2013 kooskõlastus Kärdla Keskväljaku bussiootepaviljoni paigaldusjoonis, asendiplaan ja seletuskiri Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
19398 14.12.2012 tööprojekti
kooskõlastus
Keskväljaku kapptelefonijaama elektriliitumise tööprojekt. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas