Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37793 01.06.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Vihmaveerennide ja -torude paigaldamise kava. Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
31882 25.01.2018 tööprojekti
kooskõlastus
Kärdla linn, Hiiumaa: Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamise projekt "Kärdla IV" ala 4 ja Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamise projekt "Kärdla IV" ala 4 tööprojekt. Hiiumaa nõunik, Karin Kirtsi
21801 30.03.2014 tööprojekti
kooskõlastus
Metsa AJ fiider F2 rikete vähendamine. Töö nr. IS0977 Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
8537 15.01.2008 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Kärdla palvemaja katuste, vahelagede ja seinte remont. Välisvoodri paigaldamine, akende ja uste vahetamine. Järelevalva aruanne. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
1742 12.08.2004 projekti
kooskõlastus
Kärdla bapristi kiriku muudatuste projekt. Kabeli tn 3 Kärdla, Hiiumaa.
Töö nr 03-89
Läänemaa nõunik, Kalli Pets