Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38889 06.11.2020 projekti
kooskõlastus
Käesoleva projektiga antakse arhitektuurne lahendus Kärdla Põhikooli uuele hoonele. Olemasolev põhikoolihoone lammutatakse ning uus hoone rajatakse krundi kaguserva. Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
37287 03.04.2020 projekti
kooskõlastus
Kärdla muusikakooli (reg. nr. 23577) läänefassaadi osaline rekonstrueerimine põhiprojekt. Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
34679 19.03.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Remont- ja hooldustööde tegevuskava. Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
31458 29.11.2017 kooskõlastus Kärdla linna Kalda, Uus ja Nuutri tänavate vee- ja kanalisatsioonitorustike tööprojekti kooskõlastus.
Tööde piirkonnas on järgnevad kultuurimälestised ja kaitsealad:
• 26 II maailmasõjas hukkunute ja terroriohvrite ühishaud
• 23569 Elamu Kärdlas Kalda t. 3
• 23576 Kärdla apteegihoone
• 23577 Kärdla koolimaja
Hiiumaa nõunik, Karin Kirtsi
28060 18.08.2016 projekti
kooskõlastus
Kärdla gümnaasiumi skulptuur “Tuuleluule”, põhiprojekt. Kärdla koolimaja, reg-nr 23577, kaitsevöönd. Koostaja Timo Toots. Tellija Riigi Kinnisvara AS. Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
26912 16.03.2016 trassi kooskõlastus ELA082 Hiiumaa. Elektroonilise sidevõrgu liinirajatised. Tööprojekt. Etapp 4 Kärdla-Tubala-Käina.
Töö nr. 1247.01, koostaja OÜ Keskkonnaprojekt
Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
25002 15.05.2015 tööprojekti
kooskõlastus
Kärdla linnas Nuutri jõe seisundi parandamise tööprojekt. Töö nr 151084 Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
24515 09.03.2015 projekti
kooskõlastus
Arhitektuurne eelprojekt Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
16329 02.09.2011 projekti
kooskõlastus
Kärdla ühisgümnaasiumi kuuri restaureerimise põhiprojekt. Töö nr. 11-63 Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
8122 12.11.2007 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Kärdla koolimaja remont- restaureerimistööde järelevalve aruanne. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas