Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
3088 20.06.2005 projekti
kooskõlastus
Kärdla Ühisgümnaasiumi parkla laiendus. Ehitusprojekt Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
3524 29.09.2005 kooskõlastus Uus tn.2, Uus tn. 2A ja Uus tn.a maaüksuste detailplaneering Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
3947 16.01.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused restaureerimiseks ja kohandamiseks muusikakooliks. Dagopen Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
4576 18.05.2006 projekti
kooskõlastus
Kärdla koolimaja restaureerimisprojekt. Dagopen OÜ Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
6096 26.01.2007 projekti
kooskõlastus
Kärdla Gümnaasiumi rekonstrueerimise II järk.
köide 1
Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
8122 12.11.2007 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Kärdla koolimaja remont- restaureerimistööde järelevalve aruanne. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
16329 02.09.2011 projekti
kooskõlastus
Kärdla ühisgümnaasiumi kuuri restaureerimise põhiprojekt. Töö nr. 11-63 Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
24515 09.03.2015 projekti
kooskõlastus
Arhitektuurne eelprojekt Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
25002 15.05.2015 tööprojekti
kooskõlastus
Kärdla linnas Nuutri jõe seisundi parandamise tööprojekt. Töö nr 151084 Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
26912 16.03.2016 trassi kooskõlastus ELA082 Hiiumaa. Elektroonilise sidevõrgu liinirajatised. Tööprojekt. Etapp 4 Kärdla-Tubala-Käina.
Töö nr. 1247.01, koostaja OÜ Keskkonnaprojekt
Hiiumaa nõunik, Katrin Koit