Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37287 03.04.2020 projekti
kooskõlastus
Kärdla muusikakooli (reg. nr. 23577) läänefassaadi osaline rekonstrueerimine põhiprojekt. Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
24515 09.03.2015 projekti
kooskõlastus
Arhitektuurne eelprojekt Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
25002 15.05.2015 tööprojekti
kooskõlastus
Kärdla linnas Nuutri jõe seisundi parandamise tööprojekt. Töö nr 151084 Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
26912 16.03.2016 trassi kooskõlastus ELA082 Hiiumaa. Elektroonilise sidevõrgu liinirajatised. Tööprojekt. Etapp 4 Kärdla-Tubala-Käina.
Töö nr. 1247.01, koostaja OÜ Keskkonnaprojekt
Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
28060 18.08.2016 projekti
kooskõlastus
Kärdla gümnaasiumi skulptuur “Tuuleluule”, põhiprojekt. Kärdla koolimaja, reg-nr 23577, kaitsevöönd. Koostaja Timo Toots. Tellija Riigi Kinnisvara AS. Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
31458 29.11.2017 kooskõlastus Kärdla linna Kalda, Uus ja Nuutri tänavate vee- ja kanalisatsioonitorustike tööprojekti kooskõlastus.
Tööde piirkonnas on järgnevad kultuurimälestised ja kaitsealad:
• 26 II maailmasõjas hukkunute ja terroriohvrite ühishaud
• 23569 Elamu Kärdlas Kalda t. 3
• 23576 Kärdla apteegihoone
• 23577 Kärdla koolimaja
Hiiumaa nõunik, Karin Kirtsi
34679 19.03.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Remont- ja hooldustööde tegevuskava. Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
3088 20.06.2005 projekti
kooskõlastus
Kärdla Ühisgümnaasiumi parkla laiendus. Ehitusprojekt Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
3524 29.09.2005 kooskõlastus Uus tn.2, Uus tn. 2A ja Uus tn.a maaüksuste detailplaneering Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
3947 16.01.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused restaureerimiseks ja kohandamiseks muusikakooliks. Dagopen Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas