Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
47225 Muinsuskaitselise järelevalve või tööde aruanne Kolme seina krohvimistööde aruanne OÜ Riburada
02.10.2023
46033 Muu SIDEVÕRGU PROJEKTEERIMINE KÄRDLA LINNAS (P2023-14 HIIUMAA VALD, HIIUMAA MAAKOND) VT1961
26.04.2023
44655 Muinsuskaitselise järelevalve või tööde aruanne Kalevivabriku elamu kahe veranda katusekatte vahetamine Osaühing Willu
20.10.2022
44411 Muinsuskaitselise järelevalve või tööde aruanne Vabrikuväljak 2, saali ja fuajee lae restaureerimistööd ning pööningukorruse põranda soojustamistööde aruanne RestHunt Ekspert OÜ
20.09.2022
41828 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
  Maalingute Restaureerimise OÜ 19.10.2021
40185 hooldusjuhend,
tegevuskava
  Maalingute Restaureerimise OÜ 14.04.2021
39647 trassi kooskõlastus   Hepta Group Energy OÜ 03.02.2021
38861 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
  ERJ Teenused OÜ 04.11.2020
35876 trassi kooskõlastus   Elektrilevi OÜ 05.09.2019
33913 tööde teostamise
aruanne
  Maalingute Restaureerimise OÜ 12.11.2018