Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38943 16.11.2020 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Matsi pukktuuliku karkassi osade proteesimise-asendamise, välislaudise hooldamise-osalise vahetamise, võlli vahetamise, sabapuu ja aluskonstruktsiooni restaureerimise, välistrepi valmistamise ja tõrvamistööde aruanne. Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
36258 28.10.2019 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Uue laudkatuse paigaldus ja tõrvamine. Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
13163 02.03.2010 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimistööde programm tuuliku remondiks Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas