Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36258 28.10.2019 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Uue laudkatuse paigaldus ja tõrvamine. Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
13163 02.03.2010 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimistööde programm tuuliku remondiks Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas