Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
26645 05.02.2016 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Aruanne Partsi mõisa tuuleveski osalisel restaureerimisel teostatud tööde muinsuskaitse järelvalve kohta. Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
21129 30.03.2014 infostend Tutvustava stendi paigaldamise skeem Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
18595 13.08.2012 kooskõlastus Puurkaevu rajamine mälestise kaitsevööndisse Partsi Veski maaüksusele (63901:001:0676) Läänemaa nõunik, Kalli Pets
18422 09.07.2012 kooskõlastus Juurdepääsutee ja parkla skeem Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
16459 23.09.2011 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Aruanne Partsi mõisa tuuleveski paemüüride avariiremont-restaureerimisel teostatud tööde muinsuskaitse järelevalve kohta. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
9824 30.07.2008 projekti
kooskõlastus
Partsi mõisa tuuleveski restaureerimise põhiprojekti muudatused Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
8790 25.02.2008 projekti
kooskõlastus
Restaureerimise põhiprojekt. Arhitektuur-ehituslik osa Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
5486 16.10.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Partsi mõisa tuuleveski restaureerimise eritingimused. Dagopen OÜ Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas