Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35191 28.05.2019 projekti
kooskõlastus
Projekt on koostatud Hiiumaal Suuremõisa külas asuvale Lossi tee 2 maaüksusele (kü nr 63902:001:0380) välitreeningväljaku rajamiseks Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
27411 13.05.2016 trassi kooskõlastus Tööprojekt „ELA082 Hiiumaa. Elektroonilise sidevõrgu liinirajatised“ . Etapp 3 Tubala-Hellamaa-Suuremõisa-Heltermaa. Töö nr. 1247.01
Koostas:
Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
19263 22.11.2012 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Muinsuskaitse aruanne , Hiiumaa, Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskuse spordihoone osalise rekonstrueerimise kohta. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
17161 19.01.2012 projekti
kooskõlastus
Pühalepa valla kultuuri- ja nooretekeskuse spordihoone osalise rekonstrueerimise põhiprojekt. Köide 1 arhitektuur-ehituslik osa Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
10601 11.12.2008 projekti
kooskõlastus
Remont- konserveerimise projekt. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
6786 04.05.2007 kooskõlastus Seletuskiri.
Kivisillutise paigaldus ja ohtlike müüriosade konserveerimine.
Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
5133 21.08.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused projekteerimiseks. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
1241 16.04.2004 projekti
kooskõlastus
Suuremõisa mõisa aida (võimlemissaal) ja jääkeldri (reg. nr 23631 ja 23632) juurdeehituse põhiprojekt Köide I Arhitektuur-ehituslik osa.
Töö tellija Pühalepa Vallavalitsus. Töö nr 04-24, märts, 2004.
Projekti sisse viidud parandused vastavalt eelprojekti kooskõlastusele nr 1073, 10.02.2004.
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
1073 10.02.2004 projektieelne
kooskõlastus
Suuremõisa mõisa aida (võimlemissaal)ja jääkeldri (reg. nr 23631 ja 23632) juurdeehituse eelkavand. Arhitektuur-ehituslik osa.
Ettepanekud muudatusteks ja täiendusteks:
1. Juurdeehituse otsasein kuni kelbani kas tellis- või keramsiitplokkidest müürina.
2. Kuni ei ole kindlalt otsustatud küttesüsteemi valik, tuleb näidata ära alternatiivne lahendus (maakütte võimaluse ärajäämisel katlaruumi ja korstna asukoht).
3. Näidata ära võimalik ventilatsiooniavade asukoht fassaadidel.
4. Pakkuda lahendus mänguväljaku kujundamiseks ja sissepääsutee asukoht.
Läänemaa nõunik, Kalli Pets