Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39331 22.12.2020 tööde teostamise
aruanne
Suuremõisa mõisa juustukoja maanteepoolse müüri ning sisemüüri restaureerimistööd.
Tööde aruanne.
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
27412 13.05.2016 projekti
kooskõlastus
Suuremõisa juustukoda(reg 23633). Köide I Arhitektuur-ehituslik osa. Restaureerimise põhiprojekt. Töö nr. 13-35.
Koostatud 04.2016
Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
27411 13.05.2016 trassi kooskõlastus Tööprojekt „ELA082 Hiiumaa. Elektroonilise sidevõrgu liinirajatised“ . Etapp 3 Tubala-Hellamaa-Suuremõisa-Heltermaa. Töö nr. 1247.01
Koostas:
Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
21162 30.03.2014 projekti
kooskõlastus
Suuremõisa mõisa juuustukoda/Suuremõisa kool-seltsimaja põhiprojekt. Elektri tugevvoolupaigaldis Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
21161 30.03.2014 projekti
kooskõlastus
Suuremõisa mõisa juuustukoda/Suuremõisa kool-seltsimaja põhiprojekt. Elektri nõrkvoolupaigaldis Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
21141 30.03.2014 projekti
kooskõlastus
Suuremõisa mõisa juustukoja restaureerimise põhiprojekt. Köide 2 Küte ja ventilatsioon Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
21140 30.03.2014 projekti
kooskõlastus
Suuremõisa mõisa juustukoja restaureerimise põhiprojekt. Köide 3 veevarustus ja kanalisatsioon. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
21106 30.03.2014 projekti
kooskõlastus
Restaureerimise põhiprojekt.
Arhitektuur -ehituslik osa. Töö nr. 13-35
Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
19249 20.11.2012 infostend Elektroonilise infotulba paigaldamise skeem. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
13334 31.03.2010 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Muinsuskaitse järelevalve aruanne Suuremõisa mõisa juustukoja lääneosa põhjaotsas rekonstrueeritud köögi remont-restaureerimistööde kohta. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas