Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
32537 07.05.2018 tööprojekti
kooskõlastus
Pojekt nr. SA16035P „Käina 35/10 Heltermaa, Käina ja Nõmme 10 kV fiidrite rekonstrueerimise tööprojekt, Luguse, Nasva, Selja, Nõmme, Kalgi, Suuremõisa ja Pühalepa küla, Hiiumaa vald, Hiiumaa. IS2614“
Töid teostatakse mälestisel „Suuremõisa mõisa park ja alleed“reg. nr 23623 ning selle kaitsevööndis.
(Kooskõlastuse fail WD-s. WD-s kooskõlastatud arhiveeritav fail:5.1-17.6/249-1, kp: 07.05.2018)
Hiiumaa nõunik, Karin Kirtsi
18120 30.05.2012 muinsuskaitse
eritingimused
Suuremõisa mõisa kõrtsi veremete muinsuskaitse eritingimused konserveerimiseks. Konserveerimistööde programm ja loetelu. Hooldusjuhend. Töö nr. 09-49 Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
17646 20.03.2012 muinsuskaitse
eritingimused
Suuremõisa mõisa kõrtsi varemete muinsuskaitse eritingimused konserveerimiseks. Konserveerimistööde programm.Hooldusjuhend. Töö nr. 09-49 Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas