Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
16047 18.07.2011 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Suursadama aida restaureerimistööde 1 etapi muinsuskaitse järelevalve aruanne. töö nr. 11-55 Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
8925 17.03.2008 projekti
kooskõlastus
Suursadama maaüksuse elektrivarustus. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
8333 10.12.2007 projekti
kooskõlastus
Kalatee ja Uuekaevu teede ehitusprojekt.
Töö nr AP07_173 2007.a.
Töö tellija OÜ Tigerfish Assets
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
7594 22.08.2007 projekti
kooskõlastus
Suurseadama detailplaneeringujärgne arendus. Elektrivarustuse projekt. Wattampex OÜ. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
4575 18.05.2006 projekti
kooskõlastus
suursadama aida restaureerimise põhiprojekt. Dagopen Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
4477 08.05.2006 trassi kooskõlastus Tööprojekt nr.L56180 Kalatöötlustsehh.Kala-Antti kinnistul.2006 Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
4314 06.04.2006 detailplaneering Suursadama kinnistu detailplaneering, Dagopen OÜ
Töö nr. 05.172
Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
3580 14.10.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Suuresadama aida muinsuskaitse eritingimused. Dagopen OÜ töö nr. 05-117 Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas